Thông báo

Lịch phát lại NCHCCCL 80: “LỠ NHỊP”

Ngày đăng: 10/11/2014 | Lượt xem: 531

Lịch phát lại NCHCCCL 80

VTV1 lúc 14:00, thứ Bảy, ngày 15/11/2014

VTV4 lúc, 14:15 và 18:15, thứ Hai, ngày 17/11/2014

NCHCCCL-80d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);