Thông báo

Lịch phát lại NCHCCCL 117: “THỜI GIAN XÓA NHÒA HAY KHẮC SÂU KÝ ỨC?”

Ngày đăng: 08/04/2018 | Lượt xem: 1439

– Phát lại trên VTV1 vào lúc 14:15, thứ Sáu, ngày 13/04/2018.

– Phát lại trên VTV4 vào lúc 14:10, thứ Bảy, ngày 21/04/2018.

NCHCCCL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *