Thông báo

Lịch phát lại NCHCCCL 116: “KHÔNG AI LÀ KHÔNG CÓ GỐC”

Ngày đăng: 04/03/2018 | Lượt xem: 1951

– Phát lại trên VTV1 vào lúc 14:10, thứ Sáu, ngày 09/03/2018.

– Phát lại trên VTV4 vào lúc 14:10, thứ Bảy, ngày 17/03/2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *