Thông báo

Lịch phát lại NCHCCCL 104: “LÀ SỐ PHẬN, KHÔNG AI CÓ LỖI”

Ngày đăng: 03/12/2016 | Lượt xem: 967

– Phát lại trên VTV1 vào lúc 14:15, thứ Bảy, ngày 10/12/2016.

– Phát lại trên VTV4 vào lúc 14:15, thứ Bảy, ngày 17/12/2016.

NCHCCC104