Thông báo

Lại Hữu Thông tìm gia đình

Ngày đăng: 21/06/2017 | Lượt xem: 1099

Chu Nguyen Van Hung (Lai Huu Thong)

Ông Lại Hữu Thông

Trong ảnh là ông Lại Hữu Thông, sinh năm 1965, đăng ký tìm gia đình, thất lạc năm 1975.

Ông chỉ nhớ mình tên Thông và tên các anh chị của mình là anh Hai Hà, chị Ba Yến, em trai sinh đôi với ông tên Minh, em Hải, em Bé và em Dai. Không rõ năm nào, bố mẹ đưa mấy anh em rời quê vào Sài Gòn sinh sống ở Quận 5. Khi đó bố đi lính chế độ cũ.

Năm 1975, cả gia đình lại chuyển lên Bảo Lộc, Lâm Đồng sinh sống. Ở Lâm Đồng được 10 ngày, không nhớ vì sao bị bố đánh, ông Thông bỏ chạy rồi thất lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…” hoặc để lại bình luận phía dưới.

– Điện thoại: (08) 6264 7777.

– Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *