Thông báo

Đoàn Minh Cẩm tìm chị Đoàn Thị Kim Loan (tức Bé Xi)

Ngày đăng: 25/04/2016 | Lượt xem: 1074

Anh Đoàn Minh Cẩm

Anh Đoàn Minh Cẩm

Gia đình tha thiết mong tin chị Đoàn Thị Kim Loan, thường gọi là Bé Xí, sinh năm 1969, tại Quảng Nam. Thất lạc tháng 1/1975, tại nhà chờ bến xe Phi Mã ở Ngã Bảy Sài Gòn.

Vợ chồng ông Đoàn Giáp và bà Hồ Thị Nhỏ, thường gọi là bà Bảy sinh được 3 người con là Thu (hay Ả), Loan (tức Bé Xí) và Cẩm (tức Cu). Năm 1972, ông Giáp mất. Năm 1974, bà Nhỏ gia đình vào Sa Đéc sinh sống, mấy tháng sau thì cha chồng mất. Tháng 1/1975, bà Nhỏ đưa các con về Sài Gòn đón xe về Quảng Nam. Ngày đó, phải 3,4 ngày mới có xe nên bà Nhỏ cùng các con phải ở tạm trong nhà chờ của bến xe Phi Mã ở Ngã Bảy Sài Gòn. Ở được 2 hôm, đến hôm thứ 3, chị Xí đi vệ sinh ở tầng 1 rồi mất tích từ ngày đó.

Trước đó có một người đàn ông lạ mặt xin chị Xí làm con nuôi nhưng bà Nhỏ không cho.

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *