Thông báo

Dìn Công Lợi tìm gia đình

Ngày đăng: 15/11/2013 | Lượt xem: 955

MS4614Trong ảnh là ông Dìn Công Lợi, lúc bé thường gọi Phún, sinh khoảng năm 1936, rất mong tìm được người thân ruột thịt của mình.

Trong trí nhớ của mình, ông Lợi nhớ cha tên Trứ. Ông có anh trai tên Phùn và em gái tên Phín. Gần nhà có chú Kịt, chú Tư và chú Sói. Ở quê ông có tục làm pháo đất và làm sáo diều.

Một buổi sáng năm 1945, mẹ dẫn ông Lợi đi ra đê, xuống thuyền buôn đi đến chợ Tràng Chũ, rồi đến chợ Biên, Bắc Giang. Tại đây, mẹ cho ông Lợi làm con nuôi một người đi chợ. Sau đó, người đó lại đem ông Lợi cho người khác nuôi. Từ đó đến nay, ông không biết tin tức gì về người thân của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *