Thông báo

Danh sách những người Việt Nam đi lính cho Pháp trong Thế chiến thứ I, được an táng tại nghĩa trang Tp. Thessaloniki – Hy Lạp

Ngày đăng: 04/05/2014 | Lượt xem: 1321

anh4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *