Thông báo

Bà Tẽo tìm gia đình có cha tên Cuông

Ngày đăng: 20/01/2016 | Lượt xem: 1156

Bà Tẽo

Bà Tẽo

Người trong hình là bà Tẽo, sinh khoảng năm 1935-1937, quê có thể ở Ninh Bình rất mong tìm người thân ruột thịt của mình.

Trong trí nhớ của mình, bà nhớ cha tên Cuông. Nhà có chị Cống, anh Viện, em Tèo là con gái và người chú ruột tên Minh. Nhà bà ở gần nhà thờ, gần bờ đê. Lúc bé, bà thường đi lễ ở nhà thờ có cha tên Du, Dụng hoặc Dư, dưới nhà thờ có một có một hồ nước, trước khi làm lễ mọi người xuống rửa chân rồi lên làm lễ.

Năm 1944-1945, khi bà Tẽo khoảng 8-9 tuổi thì quê bà bị vỡ đê, mẹ dắt bà cùng chị gái tên Cống theo đường thủy lên mạn ngược. Trên đường đi, mẹ gửi chị gái cho một gia đình Công giáo, sống trên thuyền nuôi giúp. Sau đó 2 mẹ con lên đến nhà thờ Gia Thanh, Phú Thọ thì mẹ gửi bà cho một người mà cụ gặp tại đây làm con nuôi rồi bỏ đi. Trước khi đi, mẹ bà dặn khi nào hết đói sẽ quay lại đón. 2 năm sau, bố mẹ bà quay lại tìm con nhưng ba mẹ nuôi không cho nhận rồi bặt tin từ ngày đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *