Khán giả

Vịnh Như chưa hề có cuộc chia ly…

Ngày đăng: 28/09/2012 | Lượt xem: 957

Kính tặng chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly…"

Hàng tuần “cảnh" gặp người thân!
Chương trình mang đến nghĩa nhân ở đời
Tưởng rằng! thấc lạc lâu rồi
Xa cha, lìa mẹ, phận người long đong!
Cô đơn, đầy ải phong trần
Trăm ngàn, vạn ác, bán mua, khóc cười
Trẻ thơ, sớm phải chia phôi
Chiến tranh, ly tán, lọc lừa, ngay gian
Đăng ký “tìm” đợi mỏi mòn
Ấp ưu, kỷ niệm mất còn, đầy vơi
Chẳng uỗng công, suốt đời người
“Tìm” về quá vãng, tơ vò, xót xa
Gặp người thân mắt lệ nhòa
Nhào mình ôm vội vỡ òa niềm vui!
Vui buồn, kẻ khóc, người cười
Cảm ơn “tìm” nhé, một đời thọ ơn.

Thạch Lân – Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *