Khán giả

Phận chia ly

Ngày đăng: 26/08/2010 | Lượt xem: 858

Tại sao có cảnh chia ly?
Gia đình ly tán ra đi, một đời
Lòng nghe tắc nghẹn từng lời
Tháng năm trăn trở tìm người thương tôi

Đêm dài thao thức tôi ngồi
Nghĩ về thân phận mồ côi không nhà
Người ta có mẹ có cha
Còn tôi mất hết ruột rà, người thương

Chiến tranh đau khổ trăm đường
Đạn bom xé nát quê hương khổ sầu

Ai là cha mẹ tôi đâu?
Ai gieo nghịch cảnh bể dâu hỡi trời?
Nhờ ai tìm giúp mẹ tôi
Còn tôi tìm kiếm trong hơi thở mòn.

Đinh Hùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *