Truyền hình

NCHCCCL 139: Tình nhân loại – Nghĩa đồng bào

Ngày phát sóng: 01/03/2021

0:00​ Giới thiệu

1:20​ 3 “đứa trẻ” được mẹ gửi vào Làng Cô nhi Long Thành 1968 sẽ không còn phải tủi hờn trong phận trẻ cô nhi. Người mẹ 87 tuổi không ngờ cùng 1 lúc được đón cả 3 đứa con về. (Câu chuyện nối tiếp NCHCCCL 136​)

10:32​ Câu chuyện đi làm con nuôi nước ngoài từ góc nhìn pháp lý & Chuyện gia đình ông Nguyễn Đức Duy tha thiết biết tin con gái Maria Thị Đức đi làm con nuôi Thụy Điển 1992 rồi mất liên lạc.

39:15​ Cùng Kỳ nữ Kim Cương đón con gái Thương Thương về sau 45 năm lưu lạc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *