Truyền hình

NCHCCCL số 69: NHỮNG ĐỨA CON CỦA CHIẾN TRANH

Ngày phát sóng: 12/14/2013