Truyền hình

Bài hát “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY”

Ngày phát sóng:

Bài hát: NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY

Sáng tác – thể hiện: Ca sỹ NGUYỄN PHI HÙNG