Truyền hình

Bài hát “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY”

Ngày phát sóng:

Bài hát: NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY

Sáng tác – thể hiện: Ca sỹ NGUYỄN PHI HÙNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *