Tìm người thân

MS15623: Vũ Khắc Tích tìm bà Đặng Thị Thân và con gái Vũ Thị Hải

Họ và tên: Đặng Thị Thân và Vũ Thị Hải

Năm thất lạc: 1975

Ông Vũ Khắc Tích đăng ký tìm bà Đặng Thị Thân và con gái Vũ Thị Hải, sinh khoảng năm 1962.

Trước năm 1961, ông Vũ Khắc Tích, quê Thanh Hóa, là thanh niên xung phong công tác tại nông trường Quyết Thắng, tỉnh Quảng Trị. Tại đây, ông Tích lập gia đình với bà Đặng Thị Thân, quê Hà Tĩnh. Sau đó, bà Thân sinh hai con gái là Vũ Thị Hải sinh khoảng năm 1962 và Vũ Thị Lý sinh năm 1964. Năm 1967, ông Tích được điều sang Lào làm việc. Bà Thân đưa hai con gái về Nông trường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trên đường đi, chị Vũ Thị Lý mất do trúng bom. Năm 1975, ông  Tích từ Lào về nông trường Lam Sơn tìm vợ thì được biết, bà Thân đã lập gia đình với ông Ba Lăng, quê Bạc Liêu, và hai mẹ con bà đã theo ông Ba Lăng vào miền Nam rồi sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]