Tìm người thân

MS9515: Từ Thị Vũ Phong tìm em Từ Vĩ Phích

Họ và tên: Từ Vĩ Phích

Năm sinh: 10/10/1983

Quê quán: Ninh Thuận

Tên cha: Từ Công Tưởng

Tên mẹ: Từ Thị Dĩnh

Tên anh-chị-em: Từ Lãng Phiêu, Từ Thất Phôi

Năm thất lạc: 2005

Từ Vĩ Phích

Từ Vĩ Phích

Chị Từ Thị Vũ Phong đăng ký tìm em gái là Từ Vĩ Phích, sinh năm 1983, tại Ninh Thuận. Cha mẹ là ông Từ Công Tưởng và bà Từ Thị Dĩnh.

Sau khi học xong cấp III, Phích đi làm công nhân phụ giúp gia đình. Năm 2005, Phích nghỉ làm đi học lớp Trung cấp dược K8B của trường Dạy nghề Khu vực Miền Nam, tại Biên Hòa. Trong thời gian đó, Phích mê chơi nên gia đình bắt trở về quê. Ở nhà được 2 tháng, Phích bỏ nhà đi rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]