Tìm người thân

MS13714: Trương Thị Dích tìm con Đỗ Thị Lý

Họ và tên: Đỗ Thị Lý

Năm sinh: 1974

Năm thất lạc: 1991

Ảnh bà Dích (tức Liên)

Bà Trương Thị Dích, thường gọi là Liên đăng ký tìm con Đỗ Thị Lý, sinh năm 1974, tại Lâm Đồng. Thất lạc tại bệnh viện Lâm Đồng năm 1991. Lúc này chị Lý được 15 tuổi.

Năm 1991, bà Dích bị bệnh và điều trị tại bệnh viện Bảo Lộc, Lâm Đồng. Khi đó, chị Lý cũng ở bệnh việc để chăm sóc cho mẹ. Hàng ngày, chị Lý hay theo mấy cô hộ lý ra chợ mua đồ. Một hôm, chị Lý đi ra chợ rồi bặt tin đến nay. Khi thất lạc, chị Lý mặc áo kẻ trắng đen, tóc dài ngang lưng.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]