Tìm người thân

MS18827: Trương Ngọc Huyền tìm anh Trương Văn Quỳnh

Họ và tên: Trương Văn Quỳnh

Năm sinh: 1945

Năm thất lạc: 1977

Ông Trương Ngọc Huyền

Ông Trương Ngọc Huyền

Trong ảnh là ông Trương Ngọc Huyền, sinh năm 1953 mong tìm anh trai Trương Văn Quỳnh, sinh năm 1945, quê Thái Bình. Thất lạc năm 1977.

Ông Quỳnh là con của 2 cụ Trương Văn Tịch và Vũ Thị Tuýnh, gia đình có 7 anh chị em. Năm 1968, ông Quỳnh đi bộ đội vào B còn ông Huyền đi bộ đội ở Biên Hòa. Lúc này 2 anh em vẫn liên lạc thư từ.  Đến năm 1976, ông Huyền nhận được lá thư cuối cùng của anh trai nói hai vợ chồng đang sống ở Tây Ninh.  Ông Quỳnh đã đổi tên thành Nguyễn Văn Bình, gia đình sắp chuyển về huyện Trần Thời, Cà Mau sinh sống. Ông Quỳnh có để lại địa chỉ ở Cà Mau cho em trai. Tuy nhiên, sau đó ông Huyền đã nhiều lần gửi thư về địa chỉ ở Cà Mau nhưng không nhận được hồi âm .

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]