Tìm người thân

MS15413: Trần Truyền Thống tìm dòng họ bên nội

Họ và tên: Trần Văn Bốn

Tên cha: Trần Văn Dịu

Tên mẹ: Nguyễn Thị Phương

Năm thất lạc: 1957

Anh Trần Truyền Thống

Anh Trần Truyền Thống đăng ký tìm dòng họ bên nội.

Bố anh Trần Truyền Thống là ông Trần Văn Bốn, bí danh Tư Sơn, sinh năm 1938, quê Bình Thuận. Thân sinh là cụ Trần Văn Dịu và Nguyễn Thị Phương.

Năm 1957, ông Bốn nhập ngũ. Trước năm 1966, ông Bốn bị bắt giam tại Côn Đảo. Sau đó, ông Bốn vượt ngục, rồi theo đơn vị vào Nam hoạt động. Năm 1968, ông Bốn lập gia đình với bà Trần Thị Ngọc. Năm 1968, ông Bốn hy sinh nên các con không có thông tin về dòng họ bên nội để đi tìm.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]