Tìm người thân

MS9697: Trần Thị Mầu tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1972

anh chi Mau luc nhoChúng tôi đang tìm gia đình cho bé gái trong tấm ảnh này, bị thất lạc vào năm 1972. Tên hiện nay của chị là Line. H. Kristoffersen.

Theo Tờ Khế ước lập con nuôi vào năm 1974, tên lúc nhỏ của chị Kristoffersen là Trần Thị Mầu, sinh ngày 1/3/1972, không biết ba mẹ tên gì, quê quán ở đâu. Không rõ thời gian nào, chị Mầu được gửi vào Cô nhi viện Dòng Chúa cứu thế tại quận 3, Sài Gòn.  Linh lục khi đó là ông Lucien Olivier. Sau đó, chị được một gia đình nhận làm con nuôi và đưa đi nơi khác sống, nên chị không còn tin tức gì của người thân nữa. Ngoài thông tin trên, chị Mầu còn nghe nói mẹ ruột của chị sinh khoảng năm 1956, bà từng sống tại Sài Gòn, còn ba là người Campuchia.

Chúng tôi mong ai là người thân của chị Mầu xin hãy lên tiếng, chị rất mong  biết nguồn gốc của mình đã thất lạc hơn 40 năm nay.

Tran Thi Mau anh 5

Trần Thị Mầu (hiện nay)

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]