Tìm người thân

MS6243: Thạch Va Na tìm cháu Kathy Lamb (tức Liên)

Họ và tên: Kathy LamB ( tức Liên)

Quê quán: Trà Vinh

Tên mẹ: Thạch Thỵ Hing

Tên anh-chị-em: Thạch Thị Mai

Năm thất lạc: 1966

Bà Thạch Thỵ Hing và chị Liên

Bà Thạch Thỵ Hing và chị Liên

Ông Thạch Va Na tha thiết mong tin cháu là Kathy Lamb, thường gọi là Liên, mất liên lạc từ năm 1966. Mẹ là bà Thạch Thị Hinh. Trên chị Liên là chị gái tên Mai.

Chị Liên là con lai, sang Mỹ sinh sống từ nhỏ. Lớn lên chị lấy chồng người Anh. Hai vợ đều làm bác sĩ tại bang Califonia, Mỹ. Năm 1966, chị Liên về Việt Nam thăm gia đình rồi quay về Mỹ thì biệt tin từ ngày đó

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]