Tìm người thân

MS19082: Phùng Tấn Đạt tìm em Phùng Thị Viêng

Họ và tên: Phùng Thị Viêng

Tên cha: Phùng Văn Thời

Năm thất lạc: 1987

Ông Phùng Tấn Đạt sinh năm 1952 mong tìm em cùng cha khác mẹ Phùng Thị Viêng hay Mùi, sống tại Lào.

Bà Viêng và ông Đạt là con của cụ Phùng Văn Thời. Lúc trước cụ Thời sống cùng con gái Phùng Thị Viêng tại Lào. Đến năm 1987, cụ Thời qua đời, gia đình ở Việt Nam nhận được thư báo tin của bà Viêng gửi về cho bác ruột Phùng Tấn Thành tại Hóc Môn. Sau lần nhận được thư đó thì gia đình ở Việt Nam không còn thông tin gì về bà Viêng nữa.

Ông Phùng Văn Thời và con gái Phùng Thị Viêng

Ông Phùng Văn Thời và con gái Phùng Thị Viêng

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]