Tìm người thân

MS17054: Phạm Thị Hiên tìm em Phạm Thị Hằng Nga

Họ và tên: Phạm Thị Hằng Nga

Năm sinh: 1938

Quê quán: Quảng Trị

Tên cha: Phạm Quang Tiếu

Tên mẹ: Lê Thị Dím

Năm thất lạc: 1939

Bà Phạm Thị Hiên đăng ký tìm em Phạm Thị Hằng Nga, tức Minh Nga, sinh năm 1938. Quê Quảng Trị. Thân sinh là hai cụ Phạm Quang Tiếu và Lê Thị Dím.

Năm 1939, cụ Lê Thị Dím bị bệnh qua đời. Bà Phạm Thị Hằng Nga bị bệnh nặng nên cụ Phạm Quang Tiếu mang gởi vào nhà thờ, nhờ các Sơ nuôi và chữa bệnh giúp. Sau đó, cụ Tiếu mất đột ngột nên gia đình không có thông tin để đi tìm bà Nga.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]