Tìm người thân

MS11115: Nguyễn Võ Chúc Linh tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Đình Sơn, Võ Thị Chước, Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Đình Thắng

Năm thất lạc: 1986

nguyen-vo-chuc-linh-001

Chị Nguyễn Võ Chúc Linh

Trong ảnh là chị Nguyễn Võ Chúc Linh, sinh năm 1974, đăng ký tìm người thân ruột thịt của mình.

Chị Linh nhớ cha mẹ mình tên là Nguyễn Đình Sơn và bà Võ Thị Chước. Dưới chị còn hai người em trai là Toàn và Thắng. Gia đình sinh sống tại Vĩnh Hải, Nha Trang. Năm 1986, do buồn chuyện gia đình, chị Linh bỏ nhà đi. Vài năm sau, chị Linh trở về tìm gia đình nhưng người thân của chị đã chuyển đi đâu thì không rõ.

Chị Linh chỉ biết quê nội mình ở miền Nam, ba đi lính chế độ cũ đóng quân tại Nha Trang rồi ở lại đây lập nghiệp.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]