Tìm người thân

MS16039: Nguyễn Văn Đồng tìm vợ con

Họ và tên: Ma Thị Lạc và Nguyễn Văn Giang

Năm thất lạc: 1987

Ông Nguyễn Văn Đồng đăng ký tìm vợ Ma Thị Lạc, sinh năm 1951 và con trai Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1982. Quê Bắc Giang.

Trước năm 1982, ông Nguyễn Văn Đồng là bộ đội. Sau đó, ông Đồng lập gia đình với bà Ma Thị Lạc. Năm 1982, bà Lạc sinh con trai đặt tên là Nguyễn Văn Giang. Do ông Đồng thường theo đơn vị đóng quân xa nhà. Năm 1987, do mẫu thuẫn, bà Lạc bồng con bỏ vào miền Nam sinh sống. Năm 1994, gia đình đi tìm thì được tin bà Lạc đưa con xuống Vũng Tàu sinh sống, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]