Tìm người thân

MS10916: Nguyễn Văn Chắc tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Tìm họ hàng bên nội

Quê quán: Duy Xuyên, Quảng Nam

Năm thất lạc: 1971

Nguyen Van Chac

Anh Nguyễn Văn Chắc

Anh Nguyễn Văn Chắc đăng ký tìm họ hàng bên nội tại Quảng Nam.

Khoảng năm 1945, cha anh Chắc là ông Nguyễn Chín rời quê Quảng Nam ra Huế làm ăn. Trong thời gian này, ông Chín kết hôn với bà Nguyễn Thị Cháu. Năm 1971, ông Chín mất đột ngột mà chưa lần nào đưa vợ con về thăm quê. Nghe nói ở quê ông Chín có rất đông anh em.

Sau này, anh Chắc tìm thấy Chứng minh thư của cha thì biết thêm tên ông bà nội là Nguyễn Tiết và Ngô Thị Liên. Trên Chứng minh thư cũng cho biết quê của ông Chín là Duy Xuyên, Quảng Nam. Sau này, anh Chắc cũng tìm vào Quảng Nam hỏi thăm người thân của cha nhưng không có thông tin.

Anh Chắc nhớ khoảng năm 1971, hai người cháu của ba anh tên là Ba và Lơi đến tìm để đưa ba anh về quê nhưng ông không chịu.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *