Tìm người thân

MS15317: Nguyễn Trung Vương tìm gia đình

Họ và tên: Nguyễn Trung Vương

Tên cha: Bố tên Tư

Tên mẹ: Mẹ tên Chọn

Tên anh-chị-em: Nam, Hiếu và Bích

Năm thất lạc: Khoảng năm 1996

Anh Nguyễn Trung Vương

Anh Nguyễn Trung Vương, sinh năm 1991, đăng ký tìm gia đình.

Anh Nguyễn Trung Vương nhớ lúc nhỏ mình tên Vương. Bố tên Tư, mẹ tên Chọn. Trong nhà có các anh chị là Nam, Hiếu và Bích. Anh Vương nhớ nhà mình ở gần bô rác. Khoảng năm 1996, bố mẹ mang anh Vương gửi cho chú nuôi giúp. Do nhớ bố mẹ, anh Vương bỏ nhà đi tìm, rồi được thu gom vào một trường xã hội. Sau đó, anh Vương được trường cho đăng tin lên truyền hình, chú biết tin lên đón về nhà. Vài hôm sau, anh Vương bỏ đi tiếp, rồi thất lạc gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – bỏOFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]