Tìm người thân

MS10203: Nguyễn Thị Nhường tìm con Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Năm thất lạc: 1998

Nguyễn Thị Ngọc Huyền lúc nhỏ

Nguyễn Thị Ngọc Huyền lúc nhỏ

Bà Nguyễn Thị Nhường đăng ký tìm con gái Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh năm 1991, tại Bà Rịa, Vũng Tàu.

Huyền là con thứ 7 của ông Chức và bà Nhường. Năm 1996, do hoàn cảnh đông con lại khó khăn nên vợ chồng bà Nhường đã gửi Huyền cho sơ Mai Tuyết ở Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh nhờ cho làm con nuôi nước ngoài. Hai năm sau, thông qua sơ Mai Tuyết, gia đình nhận được thư cha mẹ nuôi Huyền ở Pháp nhưng không có điều kiện liên lạc lại nên mất tin tức từ đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]