Tìm người thân

MS14932: Nguyễn Thị Kim Liên tìm bố Nguyễn Dương Thuộc

Họ và tên: Nguyễn Dương Thuộc

Năm thất lạc: 1995

Bà Nguyễn Thị Kim Liên đăng ký tìm bố Nguyễn Dương Thuộc, sinh khoảng năm 1927, quê Hải Phòng.

Ông Nguyễn Dương Thuộc

Trước năm 1959, cụ Nguyễn Dương Thuộc và gia đình di cư từ Hải Phòng vào Phan Thiết làm nghề thuốc bắc. Năm 1959, cụ Thuộc quen biết cụ Võ Thị Chín. Năm 1960, cụ Chín mang thai và sinh con gái, đặt tên là Nguyễn Thị Kim Liên. Sau đó, hai cụ chia tay. Năm 1993, cụ Thuộc về tìm gặp lại mẹ con cụ Chín, khi đó đang sống ở Tp.HCM và cho biết gia đình cụ đã di cư sang Mỹ. Năm 1995, cụ Thuộc viết thư về cho mẹ con cụ Chín từ địa chỉ ở California, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]