Tìm người thân

MS14571: Nguyễn Thị Hạnh tìm anh chị

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Thúy, Nguyễn Thanh Tâm

Tên cha: Nguyễn Hữu Giả

Tên mẹ: Phan Thị Cúc

Năm thất lạc: Sau năm 1977

Ông Nguyễn Hữu Giả cha anh Hùng, Tùng, Thúy và Tâm

Chị Nguyễn Thị Hạnh mong biết tin các anh chị là Nguyễn Thanh Hùng, tức Tèo anh, sinh năm 1969, Nguyễn Thanh Tùng, tức Tèo em, sinh năm 1971, Nguyễn Thanh Thúy sinh năm 1974 và Nguyễn Thanh Tâm sinh năm 1977. Bố mẹ là ông bà Nguyễn Hữu Giả và Phan Thị Cúc. Cậu, dì ruột là Dũng, Phong, Nga và Thu.

Trước năm 1968, gia đình chị Hạnh sinh sống tại Đắk Lắk. Mẹ bệnh mất đột ngột, bố giao các con Hùng, Tùng, Thúy và Tâm cho người em vợ tên Phan Thị Thu nuôi giúp. Sau đó, bà Thu mang 4 người cháu về Sài Gòn sinh sống. Mấy năm sau, ông Giả  xuống Sài Gòn tìm kiếm nhưng không gặp và bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]