Tìm người thân

MS15105 : Nguyễn Thị Hà tìm con Lê Thị Hà Trang

Họ và tên: Lê Thị Hà Trang

Tên mẹ: Nguyễn Thị Hà

Năm thất lạc: 1996

Chị Lê Thị Hà Trang lúc nhỏ

Bà Nguyễn Thị Hà đăng ký tìm con Lê Thị Hà Trang, sinh năm 1996 tại Nghệ An.

Năm 1996, bà Nguyễn Thị Hà có thông qua Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An làm thủ tục mang con gái cho gia đình vợ chồng bác sĩ Maripour nhận làm con nuôi. Từ năm 1997 – 2005, gia đình thường nhận được thư và hình ảnh từ bố mẹ nuôi của chị Trang gởi về, rồi bặt tin từ năm 2005 đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]