Tìm người thân

MS4976: Nguyễn Kim Thành tìm cậu Trần Nhật Xuân

Họ và tên: Trần Nhật Xuân

Năm sinh: 1948

Tên cha: Trần Nhật Tân

Tên mẹ: Đặng Thị Thanh

Năm thất lạc: Sau 1975

Gia đình tha thiết mong tin ông Trần Nhật Xuân, sinh năm 1948, tại Sài Gòn.Cha mẹ là hai cụ Trần Nhật Tân và Đặng Thị Thanh.

Trước năm 1975, ông Xuân đi lính cho chế độ cũ, rồi kết hôn với bà Marry Terre. Vợ chồng ông Xuân sinh được 2 người con đặt tên là Philip và Thảo. Sau năm 1975, vợ con ông Xuân theo gia đình sang Pháp định cư, còn ông Xuân vẫn ở lại Việt Nam nhưng không liên lạc với gia đình nữa. Có thông tin ông Xuân có thời gian đi đạp xích lô kiếm sống nhưng cụ thể thế nào thì không rõ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]