Tìm người thân

MS7110: Ngô Văn Ơn tìm cháu Nguyễn Thị Mỹ Nhung

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Nhung (thường gọi là Dài)

Năm sinh: 1972

Tên mẹ: Nguyễn Thị Lan

Tên anh-chị-em: Nguyễn Thị Mỹ Dung (Lùn), Nguyễn Hoàng Long (Đen), Nguyễn Hồng Ân (Trắng), Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Dài), Nguyễn Thị mỹ Hồng (Tròn), Nguyễn Văn Nghĩa (Đực)

Năm thất lạc: 1977

Gia đình tha thiết mong tin chị Nguyễn Thị Mỹ Nhung, sinh khoảng năm 1972, tại Sài Gòn.

MS7110

Hình chi Mỹ Dung, cô Lan, anh Long

Chồng mất sớm, bà Nguyễn Thị Lan ở vậy lo cho 6 người con là Dung (Lùn), Long (Đen), Ân (Trắng), Nhung (Dài), Hồng (Tròn), Nghĩa (Đực). Trong đó chị Nhung và chị Hồng là chị em sinh đôi. Năm 1976, bà đưa 6 người con đi kinh tế mới tại Sông Bé.

Năm 1977, hoàn cảnh khó khăn nên bà Lan gửi các con lại cho người em chồng tên là Ngô Văn Ơn chăm sóc để quay lại Sài Gòn tìm việc. Không lâu sau, chị Nhung theo bạn đi chơi rồi thất lạc. Khi thất lạc, chị Nhung khoảng 4-5 tuổi.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]