Tìm người thân

MS14469: Lê Thị Thảo tìm dì Ngô Thị Đông

Họ và tên: Ngô Thị Đông

Tên cha: Ngô Văn Khang

Tên mẹ: Phạm Thị Thuật

Tên anh-chị-em: Ngô Thị Tiệp

Năm thất lạc: 1954

Lê Thị Thảo mong biết tin dì Ngô Thị Đông, sinh năm 1935, quê Quảng Ninh. Thân sinh là hai cụ  Ngô Văn Khang và Phạm Thị Thuật. Chị là Ngô Thị Tiệp.

Trước năm 1954, bà Ngô Thị Đông lập gia đình cùng ông Hoành, là lính Bảo Hoàng cho Pháp ở Quảng Ninh. Năm 1954, bà Đông theo ông Hoành sang Pháp, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]