Tìm người thân

MS14742: Hứa Bướng tìm hai cháu Hứa Thị Tuyết và Hứa Văn Thành

Họ và tên: Hứa Thị Tuyết và Hứa Văn Thành

Tên cha: Hứa Nam

Tên mẹ: Tư Sửa

Năm thất lạc: 1976

Ông Hứa Bướng đăng ký tìm hai cháu Hứa Thị Tuyết và Hứa Văn Thành. Bố mẹ là ông Hứa Nam và bà Tư Sửa.

Ông Hứa Nam quê gốc ở Quảng Nam, một thời gian sau, cả gia đình chuyển vào Trại Mát, Đà Lạt sinh sống. Sau đó, ông Nam đi lính VNCH, đóng quân tại Sa Đéc. Tại đây, ông Nam lập gia đình với bà Tư Sửa, người địa phương, và sinh được 2 con là Hứa Thị Tuyết, Hứa Văn Thành. Tháng 6/1974, ông Nam qua đời. Bà Tư Sửa đưa hai con lên nhà anh ruột ông Nam là ông Hứa Bướng sống khoảng nửa năm. Sau đó, bà Tư Sửa đưa hai con quay về Sa Đéc, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]