Tìm người thân

MS12087: Hà Lương Thảo tìm đồng đội

Năm thất lạc: 1971

Ông Hà Lương Thảo đăng ký tìm đồng đội từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia từ năm 1968. Mất liên lạc năm 1971.

Khoảng năm 1968, ông Thảo là y tá quân y, thuộc đội điều trị binh trạm 50, điều trị cho thương bệnh binh của tuyến 559, tại tỉnh Stung Treng, Campuchia. Trong đơn vị có bác sỹ Nguyễn Tương Như, quê Thanh Hóa. Bác sỹ Nguyễn Hảo, quê Vĩnh Phú. Y sinh Trần Ngọc Kiểm, y sĩ Ngô Duy Tương quê Hà Nam Ninh, và chính trị viên Nguyễn Hào. Năm 1971, đơn vị giải tán nên mất liên lạc đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]