Tìm người thân

MS15136: Bùi Văn Dinh tìm anh Bùi Văn Khuyên

Họ và tên: Bùi Văn Khuyên

Tên cha: Bùi Văn Ke

Tên mẹ: Bùi Thị Sẻn

Tên anh-chị-em: Khuyên, Tan, Sinh, Dương và Dường

Năm thất lạc: 1981

Ông Bùi Văn Dinh đăng ký tìm anh Bùi Văn Khuyên, sinh năm 1955, quê Hà Sơn Bình cũ. Thân sinh là hai cụ Bùi Văn Ke và Bùi Thị Sẻn. Vợ là bà Nguyễn Thị Xuân. Các con là Chấn và Châu. Các anh chị em là Khuyên, Tan, Sinh, Dương và Dường.

Ông Bùi Văn Khuyên là người dân tộc Mường. Năm 1972, ông Khuyên đi bộ đội. Năm 1981, gia đình nhận được thư của ông Khuyên, trong thư ông Khuyên cho biết đã có vợ tên là bà Nguyễn Thị Xuân, và có hai con là Bùi Phương Chấn, Bùi Phương Châu. Gia đình sinh sống tại  Tp.HCM, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]