Tìm người thân

MS15713: Bé Gái tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Tên cha: ba tên Triết hoặc Tiết

Năm thất lạc: 1973

Bà Gái tìm gia đình

Người trong ảnh là bà Gái, sinh năm 1968 tại Bình Định đăng ký tìm gia đình.

Bà Gái nhớ tên mình có thể là Oanh, thường gọi là Bé Gái. Có ba tên Triết hoặc Tiết, là cảnh sát chế độ cũ, có 2 chị là Đầm, Bích. Bà nhớ quê mình có thể ở Phù Cát, Bình Định.

Năm 1973, bà Gái được người chị họ tên Chu hay Chẩm mang về nuôi tại Quy Nhơn, Bình Định, rồi chuyển vào Vũng Tàu. Đến năm 1975, bà Gái vào rừng hái rau rồi đi lạc đến nay.

“Như chưa h có cuc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưđin Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Kênh Youtube Như chưa hề có cuộc chia ly – Offical: https://bit.ly/2GXUgnu

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]