Tìm người thân

MS15565 : Anh Huỳnh Quang Dư tìm gia đình

Họ và tên: Huỳnh Quang Dư, tức Sơn

Năm thất lạc: 1980

Anh Huỳnh Quang Dư, tức Sơn

Anh Huỳnh Quang Dư, tức Sơn, sinh khoảng năm 1973, đăng ký tìm gia đình.

Anh Huỳnh Quang Dư nhớ lúc nhỏ mình tên Sơn. Gia đình anh Sơn có 6 anh chị em, trên anh có chị và 3 anh trai. Anh Sơn nhớ nhà ở gần bến xe, gần kho lương thực. Năm 1980, anh Sơn ra bến xe chơi, rồi thất lạc gia đình đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *