Tìm người thân

MS8508: Trần Thị Lan tìm gia đình

Họ và tên: Tìm cha mẹ

Năm thất lạc: Khoảng 1967

Chị Trần Thị Lan

Chị Trần Thị Lan

Người trong hình là chị Trần Thị Lan, sinh khoảng năm 1967, muốn tìm gia đình mình thất lạc từ khi chị còn nhỏ.

Chị Lan (tên cha mẹ nuôi đặt) từ nhỏ đã sống với gia đình nuôi nên không có ký ức về gia đình ruột. Lớn lên chị được biết mình là con nuôi, sống với gia đình nuôi ở Quảng Nam. Nghe cha mẹ nuôi nói là trước đây nhờ bà Sáu xin chị về từ cha mẹ ruột, khi đó chị mới khoảng 4 tháng tuổi. Có lúc cha mẹ nuôi lại nói nhặt chị về ở ngoài đường, khi đó kiến bù đầy người chị. Ngoài những thông tin trên, chị không biết thêm gì về gia đình ruột của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: timnguoithan@haylentieng.vn.