Tìm người thân

MS12362 : Trần Thị Hảo tìm em Trần Thị Tài

Họ và tên: Trần Thị Tài

Năm sinh: 1944

Năm thất lạc: 1972

Ảnh bà Hảo hiện nay

Bà Trần Thị Hảo đăng ký tìm em Trần Thị Tài, sinh khoảng năm 1944, quê Quảng Nam. Thân sinh là hai cụ Trần Hoan và Nguyễn Thị Mực.

Bố mẹ mất sớm nên 2 chị em bà Hảo được các chú là Trần Sẵn và Trần Tiệm cưu mang. Năm 1966, bà Tài thoát ly gia đình tham gia cách mạng. Năm 1972, bà Tài được ra Bắc theo học tại Trường Thương binh Gia Viễn, Ninh Bình. Sau đó, bà Hảo cũng thoát ly gia đình rồi chuyển vào miền Nam sinh sống. Sau năm 1975, có tin bà Tài cùng chồng là bộ đội người miền Bắc về quê tìm gia đình nhưng không gặp rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: timnguoithan@haylentieng.vn.