Tìm người thân

MS10170: Nguyễn Vọng tìm em Nguyễn Thị Kim Dung

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung

Tên cha: Nguyễn Khuyến

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tụy

Năm thất lạc: 1975

Nguyễn Thị Kim Dung

Nguyễn Thị Kim Dung

Ông Nguyễn Vọng đăng ký tìm em Nguyễn Thị Kim Dung, thường gọi là Thả, sinh năm 1959, quê Thừa Thiên Huế. Thất lạc khi đi chạy loạn từ bãi biển Sơn Trà vào năm 1975.

Hai cụ Nguyễn Khuyến và Nguyễn Thị Tụy sinh được 10 người con là Sóc, Vọng, Sách, Khứ, Sơn, Lánh, Sa, Nhữ, Dung và Phượng. Trước đây, gia đình sinh sống tại Đà Nẵng. Cụ Khuyến cha làm nghề mộc, còn cụ Tụy ở nhà chăm sóc các con.

Ngày 28/3/1975, gia đình bà Dung chạy loạn đến bờ biển Sơn Trà. Trong lúc chen chúc lên tàu, bà Dung bị thất lạc tại bến cảng và mất tin tức từ đó. Khi thất lạc, bà Dung đang theo học lớp 7 tại trường Trung học Hòa Phát.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: timnguoithan@haylentieng.vn.