Tìm người thân

MS19565: Nguyễn Thị Đông tìm gia đình

Họ và tên: Tìm anh chị em

Tên cha: Nguyễn Hiến

Tên mẹ: Văn Thị Biểu

Năm thất lạc: 1976

Bà Nguyễn Thị Đông

Bà Nguyễn Thị Đông

Trong ảnh là bà Nguyễn Thị Đông, sinh năm 1950, mong tìm thông tin về người thân ruột thịt của mình, tại Quảng Nam

Bà Đông có bố mẹ là hai cụ Nguyễn Hiến và Văn Thị Biểu. Cha mẹ đã mất, gia đình chỉ còn lại các anh chị em là Thu, Nam, Một, Hạ, Quyệt, Mười và Út. Năm 1970, bà Đông lấy chồng và theo chồng ra Huế sinh sống.

Năm 1976, bà quay lại Quảng Nam  thì được biết gia đình đã đi kinh tế mới nhưng không có thông tin cụ thể để đi tìm.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: timnguoithan@haylentieng.vn.