Tìm người thân

MS10277: Nguyễn Thanh Hải tìm cha tên Vĩnh

Họ và tên: Tìm cha tên Vĩnh

Năm thất lạc: 1975

Bà Nguyễn Thị Hoa

Bà Nguyễn Thị Hoa

Anh Nguyễn Thanh Hải đăng ký tìm cha tên Vĩnh. Quê Tuy Hòa, Phú Yên.

Trước năm 1975, ông Vĩnh đi lính quân cảnh và ăn cơm tháng tại nhà bà Nguyễn Thị Hoa ở chợ Phường Củi, Nha Trang. Trong thời gian này, ông Vĩnh chung sống với bà Hoa. Năm 1975, ông Vĩnh cùng em trai bà Hoa tên Dũng đi chạy loạn. Khi đến Đà Nẵng thì hai ông thất lạc nhau rồi bặt tin từ đó. Khi ông Vĩnh đi chạy loạn, bà Hoa đang mang thai. Sau đó, bà sinh được người con trai đặt tên là Nguyễn Thanh Hải.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: timnguoithan@haylentieng.vn.