Tìm người thân

MS14652 : Ngô Thọ Ngọc tìm anh Dương Bá Lộc và chị Bùi Thu Hường

Họ và tên: Dương Bá Lộc và chị Bùi Thu Hường

Năm thất lạc: 1968

Ông Ngô Thọ Ngọc

Ông Ngô Thọ Ngọc đăng ký tìm anh Dương Bá Lộc và chị Bùi Thu Hường. Quê Phú Yên. Các con là Phương và Nam

Trước năm 1968, cụ Dương Bá Lộc lập gia đình với cụ Bùi Thu Hường và có hai con là Dương Thanh Phương và Dương Hoài Nam. Năm 1968, cụ Lộc và cụ Hường ly hôn. Sau đó, cụ Lộc vào đoàn điện ảnh quân đội, công tác tại Hà Nội. Cụ Hường vào Nam công tác tại bệnh viện, không rõ tỉnh nào, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: timnguoithan@haylentieng.vn.