Tìm người thân

MS12108 : Lê Văn Hường tìm chị Lê Thị Cửu

Họ và tên: Lê Thị Cửu

Năm sinh: 1954

Tên cha: Lê Nữ

Tên mẹ: Nguyễn Thị Ngự

Năm thất lạc: 1977

Ảnh cụ Ngự

Gia đình rất mong biết tin bà Lê Thị Cửu, sinh năm 1954, tại Quảng Nam. Cha mẹ là hai cụ Lê Nữ và Nguyễn Thị Ngự. Mất liên lạc năm 1972.

Bà Lê Thị Cửu lấy chồng tên Hoành. Khi đó ông Hoành đi lính chế độ cũ. Tháng 07/1972, vợ chồng bà Cửu di cư vào miền Nam sinh sống. Năm 1977, bà Cửu gửi thư về từ địa  chỉ 220, Nguyễn Văn Bé, Sông Bé rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: timnguoithan@haylentieng.vn.