Tìm người thân

MS10315: Lê Thị Thụy tìm chị Lê Thị Tuyết

Họ và tên: Lê Thị Tuyết

Tên cha: Lê Văn Thọ

Tên mẹ: Phạm Thị Thanh

Tên anh-chị-em: Lê Thị Thu, Lê Thị Thụy, Lê Thị Thức, Lê Văn Tú

Năm thất lạc: 16/10/1998

Chị Lê Thị Thụy đăng ký tìm chị Lê Thị Tuyết, sinh năm 1983, quê Thái Nguyên. Cha mẹ là ông bà Lê Văn Thọ và Phạm Thị Thanh. Chị Tuyết là con thứ 2, chị cả tên Thu, các em tên là Thụy, Thức và Tú. Ngày 16/10/1998, chị Tuyết bị mẹ mắng nên bỏ nhà đi và bặt tin tới nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: timnguoithan@haylentieng.vn.