Tìm người thân

MS8958: Lê Đổng tìm anh Lê Mạy

Họ và tên: Lê Mạy

Tên cha: Lê Du

Tên mẹ: Đặng Thị Ai

Ông Lê Đổng rất mong biết tin anh Lê Mạy, sinh khoảng năm 1928, tại Bình Định, mất tin tức từ năm 1938.

Vợ chồng hai cụ Lê Du và Đặng Thị Ai sinh được 2 người con là Mạy và Đổng. Trước đây, gia đình sinh sống tại Bình Định. Năm 1938, ông Mạy vào Sài Gòn kiếm sống. Một thời gian sau, ông theo người thân xuống Sa Đéc bán bánh mỳ rồi bặt tin. Năm 2000, có thông tin ông Mạy cùng người vợ mang họ Thái về Bình Định tìm gia đình nhưng không gặp nên bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: timnguoithan@haylentieng.vn.