Tìm người thân

MS10467: Huỳnh Văn Tuấn tìm họ hàng bên mẹ Nguyễn Thị Thu

Họ và tên: Tìm họ hàng bên mẹ Nguyễn Thị Thu

Năm thất lạc: Khoảng 1948 - 1949

Anh Huỳnh Văn Tuấn

Anh Huỳnh Văn Tuấn

Anh Huỳnh Văn Tuấn đăng ký tìm thông tin về họ hàng bên mẹ Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1944, quê Bắc Ninh.

Cha mẹ mất sớm, bà Thu sống với hai anh mà mình không nhớ tên tại Bắc Ninh. Khoảng năm 1948-1949, hai anh dẫn bà Thu đến gốc đa to gần chợ rồi cho một bà cụ đem về nuôi. Nghe đâu sau đó hai anh của bà đi bộ đội.

Không lâu sau thì mẹ nuôi qua đời, bà Thu được hai cụ Nguyễn Văn Sách và Thái Thị Duyên đem về nuôi. Sau đó có bác hay chú đến xin đưa bà về thăm nhà nhưng cha mẹ nuôi không đồng ý. Năm 1954, bà Thu theo cha mẹ nuôi di cư vào Sài Gòn nên không biết thêm gì về người thân của mình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: timnguoithan@haylentieng.vn.