Tìm người thân

MS14929 : Huỳnh Văn Tèo tìm gia đình

Họ và tên: Huỳnh Văn Tèo

Năm thất lạc: 1972

Anh Huỳnh Văn Tèo

Anh Huỳnh Văn Tèo, sinh khoảng năm 1968, đăng ký tìm gia đình thất lạc năm 1972 tại Kon Tum.

Anh Huỳnh Văn Tèo không nhớ tên lúc nhỏ của mình, nhưng nhớ trong gia đình có một người anh trai và người em không rõ tên. Anh Tèo nhớ nhà theo đạo thiên chúa. Năm 1972, mẹ đưa ba anh em đi bộ từ hướng Đăk Tô về Kon Tum. Đến gần ngã tư Hùng Vương (TP.Kon Tum hiện nay), do mỏi chân, anh Tèo ngồi nghỉ giữa đường. Lúc đó, anh trai quay lại dìu anh Tèo nhưng anh Tèo không chịu đi, rồi thất lạc gia đình đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: timnguoithan@haylentieng.vn.